XVIII BIESZCZADZKA KONFERENCJA NAUKOWA CHIRURGIA KOLANA

4‒6 stycznia 2019 roku, Muczne

Rejestracja

4‒6 stycznia 2019
CENTRUM PROMOCJI LEŚNICTWA W MUCZNEM

Zarejestruj się

Kontakt

telefon:
+48 502 646 723 e-mail:
biuro@medisfera.pl
08:00-12:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:15 Otwarcie konferencji
09:15-11:50 Sesja I Moderatorzy: Jarosław Jabłoński, Jan Świątkowski
09:15-09:35 Diagnostyka kostnych uszkodzeń kolana przed planowanym zabiegiem operacyjnym Jan Świątkowski
09:35-09:50 Ocena funkcjonalna więzadła krzyżowego przedniego w badaniu ultrasonograficznym Juliusz Sroczyński
09:50-10:05 Projekcje K-T w ocenie rotacji elementu udowego i niestabilności pooperacyjnej endoprotezy stawu kolanowego Jarosław Jabłoński
10:05-10:20 Tak zwane zmiany ogniskowe w stawie kolanowym i okolicy Jan Świątkowski
10:20-10:35 Neuroartropatie stawów kolanowych Jan Świątkowski
10:35-10:50 Zwapnienia o charakterze chrzęstnym w okolicy kolana Jan Świątkowski
10:50-11:50 Dyskusja
11:50-12:20 Przerwa na kawę
12:20-14:30 Sesja II Moderatorzy: Juliusz Dec, Julian Dutka
12:20-12:40 Przyczyny niepowodzeń w rekonstrukcji WKP Juliusz Dec
12:40-13:00 Powikłania po zabiegach artroskopowych stawu kolanowego Michał Skowronek, Julian Dutka
13:00-13:20 Rewizje rekonstrukcyjne ACL. Jaki wybrać przeszczep? Wojciech Widuchowski
13:20-13:40 Inter bracing w ostrych uszkodzeniach WKP kolana Marek Kulczyk
13:40-14:00 Subiektywna i obiektywna ocena rekonstrukcji all inside WKP z użyciem mocowań Toggleloc Paweł Walasek, D. Żdżarski, A. Jacek Bendek
14:00-14:20 Arthosurface jako metoda zaopatrywania ogniskowych ubytków chrząstki stawu kolanowego Michał Mielnik
14:20-14:50 Dyskusja
14:50-15:50 Przerwa na obiad
16:00-17:10 Side event Zimmer Biomet
16:00-16:40 Registration
16:40-16:55 ToggleLoc™ and ToggleLoc XL for ACL reconstruction using a quadruple semitendinosus graft Paweł Walasek
16:55-17:10 Q&A
09:00-10:50 Sesja III Moderatorzy: Jan Blacha, Tomasz Mazurek
09:00-09:20 Złamania okołoprotezowe kolana Tomasz Mazurek
09:20-09:40 Wpływ złamania okołoprotezowego na wynik i trwałość endoprotezy kolana Jan Blacha
09:40-10:00 Złamania okołoprotezowe stawu kolanowego – doświadczenia własne Michał Mielnik
10:00-10:20 Doświadczenia własne w leczeniu złamań okołoprotezowych po aloplastyce stawu kolanowego Julian Dutka
10:20-10:50 Dyskusja
10:50-11:20 Przerwa na kawę
11:20-13:00 Sesja IV Moderatorzy: Wojciech Rusek, Jarosław Jabłoński
11:20-11:40 Rehabilitacja po operacjach re rekonstrukcji WKP Wojciech Rusek
11:40-12:00 Rehabilitacja po operacyjnym leczeniu złamań okołoprotezowych kolana Wojciech Rusek
12:00-12:20 Rehabilitacja po endoprotezoplastyce kolana Dorota Jabłońska, Agnieszka Jarmuziewicz, Jarosław Jabłoński
12:20-13:00 Dyskusja
14:30-18:30 WARSZTATY firmy Implantcast
08:00-10:00 Śniadanie i wyjazd uczestników